Planes


Plane karty se používají pro Planechase variantu MtG. Karty představují jednotlivé světy, po kterých se Planeswalker může pohybovat a na kterých platí různá speciální pravidla. Plane karty mají dvojnásobnou (tzn. oversized) velikost než běžné karty. Pro oversized karty existuje omezený sortiment obalů.Planechase 2009 - komplet set oversized Plane karet

(permalink)
1849 Kč
Balení obsahuje všech čtyřicet plane karet z Planechase 2009.

Planechase přináší nový herní prvek určený především pro multiplayer! Plane karty přicházejí do nové herní command zóny, zůstávají v ní a významně ovlivňují dění ve hře. Plane karty nejsou určeny pro turnajové hraní.

Obsah produktu:
Kompletní set všech 40 plane karet z Planechase 2009.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 0 ks
Koupit: 

Stairs to infinity

(permalink)
80 Kč
Plane - Xerex
\r\nPlayers have no maximum hand size.\r\n
Whenever you roll the planar die, draw a card.
Whenever you roll chaos, reveal the top card of your planar deck. You may put it on the bottom of your planar deck.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 0 ks
Koupit: 

The Zephyr Maze

(permalink)
40 Kč
Plane - Kyneth
Creatures with flying get +2/+0.
Creatures without flying get -2/-0.
Whenever you roll chaos, target creature gains flying until end of turn.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 0 ks
Koupit: 

Windriddle Palaces

(permalink)
40 Kč
Plane - Belenon
Players play with the top card of their libraries revealed.
You may play the top card of any player\'s library.
Whenever you roll chaos, each player puts the top card of his or her library into his or her graveyard.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 7 ks
Koupit: 

Truga Jungle

(permalink)
40 Kč
Plane - Ergamon
All lands have TAP: Add one mana of any color to your mana pool.
Whenever you roll chaos, reveal the top three cards of your library. Put all land cards revealed this way into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 7 ks
Koupit: 

Trail of the Mage-Rings

(permalink)
40 Kč
Plane - Vryn
Instant and sorcery spells have rebound. (The spell\'s controller exiles the spell as it resolves if he or she cast it from his or her hand. At the beginning of that player\'s next upkeep, he or she may cast that card from exile without paying its mana cost.)
Whenever you roll chaos, you may search your library for an instant or sorcery card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 9 ks
Koupit: 

Talon Gates

(permalink)
40 Kč
Plane - Dominaria
Any time you could cast a sorcery, you may exile a nonland card from your hand with X time counters on it, where X is its converted mana cost. If the exiled card doesn\'t have suspend, it gains suspend. (At the beginning of its owner\'s upkeep, he or she removes a time counter. When the last is removed, the player casts it without paying its mana cost. If it\'s a creature, it has haste.)
Whenever you roll chaos, remove two time counters from each suspended card you own.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 1 ks
Koupit: 

Takenuma

(permalink)
40 Kč
Plane - Kamigawa
Whenever a creature leaves the battlefield, its controller draws a card.
Whenever you roll chaos, return target creature you control to its owner's hand.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 0 ks
Koupit: 

Stensia

(permalink)
40 Kč
Plane - Innistrad
Whenever a creature deals damage to one or more players for the first time in a turn, put a +1/+1 counter on it.
Whenever you roll chaos, each creature you control gains Tap: This creature deals 1 damage to target player until end of turn.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 1 ks
Koupit: 

Selesnya Loft Gardens

(permalink)
40 Kč
Plane - Ravnica
If an effect would put one or more tokens onto the battlefield, it puts twice that many of those tokens onto the battlefield instead.
If an effect would place one or more counters on a permanent, it places twice that many of those counters on that permanent instead.
Whenever you roll chaos, until end of turn, whenever you tap a land for mana, add one mana to your mana pool of any type that land produced.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 0 ks
Koupit: 

Quicksilver Sea

(permalink)
120 Kč
Plane - Mirrodin
When you planeswalk to Quicksilver Sea or at the beginning of your upkeep, scry 4. (To scry 4, look at the top four cards of your library, then put any number of them on the bottom of your library and the rest on top in any order.)
Whenever you roll chaos, reveal the top card of your library. You may play it without paying its mana cost.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 0 ks
Koupit: 

Prahv

(permalink)
40 Kč
Plane - Ravnica
If you cast a spell this turn, you can't attack with creatures.
If you attacked with creatures this turn, you can't cast spells.
Whenever you roll chaos, you gain life equal to the number of cards in your hand.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 0 ks
Koupit: 

Orzhova

(permalink)
40 Kč
Plane - Ravnica
When you planeswalk away from Orzhova, each player returns all creature cards from his or her graveyard to the battlefield.
Whenever you roll chaos, for each opponent, exile up to one target creature card from that player\'s graveyard.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 8 ks
Koupit: 

Orochi Colony

(permalink)
40 Kč
Plane - Kamigawa
Whenever a creature you control deals combat damage to a player, you may search your library for a basic land card, put it onto the battlefield tapped, then shuffle your library.
Whenever you roll chaos, target creature is unblockable this turn.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 1 ks
Koupit: 

Onakke Catacomb

(permalink)
60 Kč
Plane - Shandalar
All creatures are black and have deathtouch.
Whenever you roll chaos, creatures you control get +1/+0 and gain first strike until end of turn.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 2 ks
Koupit: 

Norn's Dominion

(permalink)
40 Kč
Plane - New Phyrexia
When you planeswalk away from Norn's Dominion, destroy each nonland permanent without a fate counter on it, then remove all fate counters from all permanents.
Whenever you roll chaos, you may put a fate counter on target permanent.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 0 ks
Koupit: 

Nephalia

(permalink)
40 Kč
Plane - Innistrad
At the beginning of your end step, put the top seven cards of your library into your graveyard. Then return a card at random from your graveyard to your hand.
Whenever you roll chaos, return target card from your graveyard to your hand.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 6 ks
Koupit: 

Mount Keralia

(permalink)
40 Kč
Plane - Regatha
At the beginning of your end step, put a pressure counter on Mount Keralia.
When you planeswalk away from Mount Keralia, it deals damage equal to the number of pressure counters on it to each creature and each planeswalker.
Whenever you roll chaos, prevent all damage that planes named Mount Keralia would deal this game to permanents you control.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 11 ks
Koupit: 

Lair of the Ashen Idol

(permalink)
40 Kč
Plane - Azgol
At the beginning of your upkeep, sacrifice a creature. If you can\'t, planeswalk.
Whenever you roll chaos, any number of target players each put a 2/2 black Zombie creature token onto the battlefield.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 0 ks
Koupit: 

Kilnspire District

(permalink)
40 Kč
Plane - Ravnica
When you planeswalk to Kilnspire District or at the beginning of your precombat main phase, put a charge counter on Kilnspire District, then add to your mana pool for each charge counter on it.
Whenever you roll chaos, you may pay . If you do, Kilnspire District deals X damage to target creature or player.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 3 ks
Koupit: 

Kharasha Foothills

(permalink)
40 Kč
Plane - Mongseng
Whenever a creature you control attacks a player, for each other opponent, you may put a token that\'s a copy of that creature onto the battlefield tapped and attacking that opponent. Exile those tokens at the beginning of the next end step.
Whenever you roll chaos, you may sacrifice any number of creatures. If you do, Kharasha Foothills deals that much damage to target creature.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 3 ks
Koupit: 

Kessig

(permalink)
40 Kč
Plane - Innistrad
Prevent all combat damage that would be dealt by non-Werewolf creatures.
Whenever you roll chaos, each creature you control gets +2/+2, gains trample, and becomes a Werewolf in addition to its other types until end of turn.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 0 ks
Koupit: 

Jund

(permalink)
40 Kč
Plane - Alara
Whenever a player casts a black, red, or green creature spell, it gains devour 5. (As the creature enters the battlefield, its controller may sacrifice any number of creatures. The creature enters the battlefield with five times that many +1/+1 counters on it.)
Whenever you roll chaos, put two 1/1 red Goblin creature tokens onto the battlefield.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 4 ks
Koupit: 

Hedron Fields of Agadeem

(permalink)
40 Kč
Plane - Zendikar
Creatures with power 7 or greater can\'t attack or block.
Whenever you roll chaos, put a 7/7 colorless Eldrazi creature token with annihilator 1 onto the battlefield. (Whenever it attacks, defending player sacrifices a permanent.)
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 11 ks
Koupit: 

Grove of the Dreampods

(permalink)
100 Kč
Plane - Fabacin
When you planeswalk to Grove of the Dreampods or at the beginning of your upkeep, reveal cards from the top of your library until you reveal a creature card. Put that card onto the battlefield and the rest on the bottom of your library in a random order.
Whenever you roll chaos, return target creature card from your graveyard to the battlefield.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 1 ks
Koupit: 

Grand Ossuary

(permalink)
40 Kč
Plane - Ravnica
Whenever a creature dies, its controller distributes a number of +1/+1 counters equal to its power among any number of target creatures he or she controls.
Whenever you roll chaos, each player exiles all creatures he or she controls and puts X 1/1 green Saproling creature tokens onto the battlefield, where X is the total power of the creatures he or she exiled this way. Then planeswalk.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 10 ks
Koupit: 

Glen Elendra

(permalink)
40 Kč
Plane - Lorwyn
At end of combat, you may exchange control of target creature you control that dealt combat damage to a player this combat and target creature that player controls.
Whenever you roll chaos, gain control of target creature you own.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 2 ks
Koupit: 

Gavony

(permalink)
40 Kč
Plane - Innistrad
All creatures have vigilance.
Whenever you roll chaos, creatures you control are indestructible this turn.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 0 ks
Koupit: 

Furnace Layer

(permalink)
40 Kč
Plane - New Phyrexia
When you planeswalk to Furnace Layer or at the beginning of your upkeep, select target player at random. That player discards a card. If that player discards a land card this way, he or she loses 3 life.
Whenever you roll chaos, you may destroy target nonland permanent.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 2 ks
Koupit: 

Edge of Malacol

(permalink)
40 Kč
Plane - Belenon
If a creature you control would untap during your untap step, put two +1/+1 counters on it instead.
Whenever you roll chaos, untap each creature you control.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 3 ks
Koupit: 

Bloodhill Bastion

(permalink)
40 Kč
Plane - Equilor
Whenever a creature enters the battlefield, it gains double strike and haste until end of turn.
Whenever you roll chaos, exile target nontoken creature you control, then return it to the battlefield under your control.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 2 ks
Koupit: 

Astral Arena

(permalink)
40 Kč
Plane - Kolbahan
No more than one creature can attack each combat.
No more than one creature can block each combat.
Whenever you roll chaos, Astral Arena deals 2 damage to each creature.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 0 ks
Koupit: 

Aretopolis

(permalink)
40 Kč
Plane - Kephalai
When you planeswalk to Aretopolis or at the beginning of your upkeep, put a scroll counter on Aretopolis, then you gain life equal to the number of scroll counters on it.
When Aretopolis has ten or more scroll counters on it, planeswalk.
Whenever you roll chaos, put a scroll counter on Aretopolis, then draw cards equal to the number of scroll counters on it.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 1 ks
Koupit: 

Akoum

(permalink)
40 Kč
Plane - Zendikar
Players may cast enchantment cards as though they had flash.
nWhenever you roll chaos, destroy target creature that isnt enchanted.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 2 ks
Koupit: 

Time Distortion

(permalink)
40 Kč
Phenomenon
When you encounter Time Distortion, reverse the game\'s turn order. (For example, if play had proceeded clockwise around the table, it now goes counterclockwise. Then planeswalk away from this phenomenon.)
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 11 ks
Koupit: 

Spatial Merging

(permalink)
80 Kč
Phenomenon
When you encounter Spatial Merging, reveal cards from the top of your planar deck until you reveal two plane cards. Simultaneously planeswalk to both of them. Put all other cards revealed this way on the bottom of your planar deck in any order.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 1 ks
Koupit: 

Reality Shaping

(permalink)
80 Kč
Phenomenon
When you encounter Reality Shaping, starting with you, each player may put a permanent card from his or her hand onto the battlefield. (Then planeswalk away from this phenomenon.)
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 2 ks
Koupit: 

Planewide Disaster

(permalink)
40 Kč
Phenomenon
When you encounter Planewide Disaster, destroy all creatures. (Then planeswalk away from this phenomenon.)
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 1 ks
Koupit: 

Mutual Epiphany

(permalink)
40 Kč
Phenomenon
When you encounter Mutual Epiphany, each player draws four cards. (Then planeswalk away from this phenomenon.)
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 10 ks
Koupit: 

Morphic Tide

(permalink)
40 Kč
Phenomenon
When you encounter Morphic Tide, each player shuffles all permanents he or she owns into his or her library, then reveals that many cards from the top of his or her library. Each player puts all artifact, creature, land, and planeswalker cards revealed this way onto the battlefield, then does the same for enchantment cards, then puts all cards revealed this way that weren\'t put onto the battlefield on the bottom of his or her library in any order. (Then planeswalk away from this phenomenon.)
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 1 ks
Koupit: 

Interplanar Tunnel

(permalink)
40 Kč
Phenomenon
When you encounter Interplanar Tunnel, reveal cards from the top of your planar deck until you reveal five plane cards. Put a plane card from among them on top of your planar deck, then put the rest of the revealed cards on the bottom in a random order. (Then planeswalk away from this phenomenon.)
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 7 ks
Koupit: 

Chaotic AEther

(permalink)
40 Kč
Phenomenon
When you encounter Chaotic ?ther, each blank roll of the planar die is a chaos roll until a player planeswalks away from a plane. (Then planeswalk away from this phenomenon.)
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2012
 
 
Skladem: 6 ks
Koupit: 

Academy at Tolaria West

(permalink)
80 Kč
Plane - Dominaria
At the beginning of your end step, if you have no cards in hand, draw seven cards.
Whenever you roll bezbarvá mana, discard your hand.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 5 ks
Koupit: 

Agyrem

(permalink)
80 Kč
Plane - Ravnica
Whenever a white creature is put into a graveyard from the battlefield, return it to the battlefield under its owner's control at the beginning of the next end step.
Whenever a nonwhite creature is put into a graveyard from the battlefield, return it to its owner's hand at the beginning of the next end step.
Whenever you roll bezbarvá mana, creatures can't attack you until a player planeswalks.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 4 ks
Koupit: 

Bant

(permalink)
80 Kč
Plane - Alara
All creatures have exalted. (Whenever a creature attacks alone, it gets +1/+1 until end of turn for each instance of exalted among permanents its controller controls.)
Whenever you roll bezbarvá mana, put a divinity counter on target green, white, or blue creature. That creature is indestructible as long as it has a divinity counter on it.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 4 ks
Koupit: 

Celestine Reef

(permalink)
80 Kč
Plane - Luvion
Creatures without flying or islandwalk can't attack.
Whenever you roll bezbarvá mana, until a player planeswalks, you can't lose the game and your opponents can't win the game.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 9 ks
Koupit: 

Cliffside Market

(permalink)
80 Kč
Plane - Mercadia
When you planeswalk to Cliffside Market or at the beginning of your upkeep, you may exchange life totals with target player.
Whenever you roll bezbarvá mana, exchange control of two target permanents that share a card type.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 1 ks
Koupit: 

Eloren Wilds

(permalink)
80 Kč
Plane - Shandalar
Whenever a player taps a permanent for mana, that player adds one mana to his or her mana pool of any type that permanent produced.
Whenever you roll bezbarvá mana, target player can't cast spells until a player planeswalks.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 5 ks
Koupit: 

Feeding Grounds

(permalink)
80 Kč
Plane - Muraganda
Red spells cost (1) generická mana less to cast.
Green spells cost (1) generická mana less to cast.
Whenever you roll bezbarvá mana, put X +1/+1 counters on target creature, where X is that creature's converted mana cost.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 5 ks
Koupit: 

Fields of Summer

(permalink)
80 Kč
Plane - Moag
Whenever a player casts a spell, that player may gain 2 life.
Whenever you roll bezbarvá mana, you may gain 10 life.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 3 ks
Koupit: 

Glimmervoid Basin

(permalink)
80 Kč
Plane - Mirrodin
Whenever a player casts an instant or sorcery spell with a single target, he or she copies that spell for each other spell, permanent, card not on the battlefield, and/or player the spell could target. Each copy targets a different one of them.
Whenever you roll bezbarvá mana, choose target creature. Each player except that creature's controller puts a token that's a copy of that creature onto the battlefield.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 5 ks
Koupit: 

Goldmeadow

(permalink)
80 Kč
Plane - Lorwyn
Whenever a land enters the battlefield, that land's controller puts three 0/1 white Goat creature tokens onto the battlefield.
Whenever you roll bezbarvá mana, put a 0/1 white Goat creature token onto the battlefield.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 6 ks
Koupit: 

Grixis

(permalink)
80 Kč
Plane - Alara
Blue, black, and/or red creature cards in your graveyard have unearth. The unearth cost is equal to the card's mana cost. (Pay the card's mana cost: Return it to the battlefield. The creature gains haste. Exile it at the beginning of the next end step or if it would leave the battlefield. Unearth only as a sorcery.)
Whenever you roll bezbarvá mana, put target creature card from a graveyard onto the battlefield under your control.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 4 ks
Koupit: 

Horizon Boughs

(permalink)
80 Kč
Plane - Pyrulea
All permanents untap during each player's untap step.
Whenever you roll bezbarvá mana, you may search your library for up to three basic land cards, put them onto the battlefield tapped, then shuffle your library.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 0 ks
Koupit: 

Immersturm

(permalink)
80 Kč
Plane - Valla
Whenever a creature enters the battlefield, that creature's controller may have it deal damage equal to its power to target creature or player of his or her choice.
Whenever you roll bezbarvá mana, exile target creature, then return it to the battlefield under its owner's control.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 4 ks
Koupit: 

Isle of Vesuva

(permalink)
150 Kč
Plane - Dominaria
Whenever a nontoken creature enters the battlefield, its controller puts a token onto the battlefield that's a copy of that creature.
Whenever you roll bezbarvá mana, destroy target creature and all other creatures with the same name as that creature.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 5 ks
Koupit: 

Izzet Steam Maze

(permalink)
80 Kč
Plane - Ravnica
Whenever a player casts an instant or sorcery spell, that player copies it. The player may choose new targets for the copy.
Whenever you roll bezbarvá mana, instant and sorcery spells you cast this turn cost (3) generické many less to cast.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 6 ks
Koupit: 

Krosa

(permalink)
60 Kč
Plane - Dominaria
All creatures get +2/+2.
Whenever you roll bezbarvá mana, you may add bílámodrá manačerná manačervená manazelená mana to your mana pool.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 8 ks
Koupit: 

Lethe Lake

(permalink)
80 Kč
Plane - Arkhos
At the beginning of your upkeep, put the top ten cards of your library into your graveyard.
Whenever you roll bezbarvá mana, target player puts the top ten cards of his or her library into his or her graveyard.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 3 ks
Koupit: 

Llanowar

(permalink)
90 Kč
Plane - Dominaria
All creatures have"tap symbol: Add zelená manazelená mana to your mana pool."
Whenever you roll bezbarvá mana, untap all creatures you control.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 6 ks
Koupit: 

Minamo

(permalink)
80 Kč
Plane - Kamigawa
Whenever a player casts a spell, that player may draw a card.
Whenever you roll bezbarvá mana, each player may return a blue card from his or her graveyard to his or her hand.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 8 ks
Koupit: 

Mirrored Depths

(permalink)
40 Kč
Plane - Karsus
Whenever a player casts a spell, that player flips a coin. If he or she loses the flip, counter that spell.
Whenever you roll bezbarvá mana, target player reveals the top card of his or her library. If it's a nonland card, you may cast it without paying its mana cost.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 0 ks
Koupit: 

Murasa

(permalink)
80 Kč
Plane - Zendikar
Whenever a nontoken creature enters the battlefield, its controller may search his or her library for a basic land card, put it onto the battlefield tapped, then shuffle his or her library.
Whenever you roll bezbarvá mana, target land becomes a 4/4 creature that's still a land.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 4 ks
Koupit: 

Naar Isle

(permalink)
80 Kč
Plane - Wildfire
At the beginning of your upkeep, put a flame counter on Naar Isle, then Naar Isle deals damage to you equal to the number of flame counters on it.
Whenever you roll bezbarvá mana, Naar Isle deals 3 damage to target player.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 7 ks
Koupit: 

Naya

(permalink)
80 Kč
Plane - Alara
You may play any number of additional lands on each of your turns.
Whenever you roll bezbarvá mana, target red, green, or white creature you control gets +1/+1 until end of turn for each land you control.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 4 ks
Koupit: 

Otaria

(permalink)
80 Kč
Plane - Dominaria
Instant and sorcery cards in graveyards have flashback. The flashback cost is equal to the card's mana cost. (Its owner may cast the card from his or her graveyard for its mana cost. Then he or she exiles it.)
Whenever you roll bezbarvá mana, take an extra turn after this one.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 5 ks
Koupit: 

Panopticon

(permalink)
80 Kč
Plane - Mirrodin
When you planeswalk to Panopticon, draw a card.
At the beginning of your draw step, draw an additional card.
Whenever you roll bezbarvá mana, draw a card.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 8 ks
Koupit: 

Pools of Becoming

(permalink)
90 Kč
Plane - Bolas?s Meditation Realm
At the beginning of your end step, put the cards in your hand on the bottom of your library in any order, then draw that many cards.
Whenever you roll bezbarvá mana, reveal the top three cards of your planar deck. Each of the revealed cards' bezbarvá mana abilities triggers. Then put the revealed cards on the bottom of your planar deck in any order.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 4 ks
Koupit: 

Raven's Run

(permalink)
80 Kč
Plane - Shadowmoor
All creatures have wither. (They deal damage to creatures in the form of -1/-1 counters.)
Whenever you roll bezbarvá mana, put a -1/-1 counter on target creature, two -1/-1 counters on another target creature, and three -1/-1 counters on a third target creature.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 4 ks
Koupit: 

Sanctum of Serra

(permalink)
80 Kč
Plane - Serra?s Realm
When you planeswalk away from Sanctum of Serra, destroy all nonland permanents.
Whenever you roll bezbarvá mana, you may have your life total become 20.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 7 ks
Koupit: 

Sea of Sand

(permalink)
80 Kč
Plane - Rabiah
Players reveal each card they draw.
Whenever a player draws a land card, that player gains 3 life.
Whenever a player draws a nonland card, that player loses 3 life.
Whenever you roll bezbarvá mana, put target permanent on top of its owner's library.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 4 ks
Koupit: 

Shiv

(permalink)
80 Kč
Plane - Dominaria
All creatures have"červená mana: This creature gets +1/+0 until end of turn."
Whenever you roll bezbarvá mana, put a 5/5 red Dragon creature token with flying onto the battlefield.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 5 ks
Koupit: 

Skybreen

(permalink)
80 Kč
Plane - Kaldheim
Players play with the top card of their libraries revealed.
Spells that share a card type with the top card of a library can't be cast.
Whenever you roll bezbarvá mana, target player loses life equal to the number of cards in his or her hand.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 3 ks
Koupit: 

Sokenzan

(permalink)
80 Kč
Plane - Kamigawa
All creatures get +1/+1 and have haste.
Whenever you roll bezbarvá mana, untap all creatures that attacked this turn. After this main phase, there is an additional combat phase followed by an additional main phase.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 4 ks
Koupit: 

Stronghold Furnace

(permalink)
80 Kč
Plane - Rath
If a source would deal damage to a creature or player, it deals double that damage to that creature or player instead.
Whenever you roll bezbarvá mana, Stronghold Furnace deals 1 damage to target creature or player.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 6 ks
Koupit: 

Tazeem

(permalink)
900 Kč
Plane - Zendikar
Creatures can't block.
Whenever you roll bezbarvá mana, draw a card for each land you control.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 0 ks
Koupit: 

Tember City

(permalink)
80 Kč
Plane - Kinshala
Whenever a player taps a land for mana, Tember City deals 1 damage to that player.
Whenever you roll bezbarvá mana, each other player sacrifices a nonland permanent.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 10 ks
Koupit: 

The Aether Flues

(permalink)
80 Kč
Plane - Iquatana
When you planeswalk to The AEther Flues or at the beginning of your upkeep, you may sacrifice a creature. If you do, reveal cards from the top of your library until you reveal a creature card, put that card onto the battlefield, then shuffle all other cards revealed this way into your library.
Whenever you roll bezbarvá mana, you may put a creature card from your hand onto the battlefield.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 5 ks
Koupit: 

The Dark Barony

(permalink)
80 Kč
Plane - Ulgrotha
Whenever a nonblack card is put into a player's graveyard from anywhere, that player loses 1 life.
Whenever you roll bezbarvá mana, each opponent discards a card.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 4 ks
Koupit: 

The Eon Fog

(permalink)
80 Kč
Plane - Equilor
Players skip their untap steps.
Whenever you roll bezbarvá mana, untap all permanents you control.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 6 ks
Koupit: 

The Fourth Sphere

(permalink)
80 Kč
Plane - Phyrexia
At the beginning of your upkeep, sacrifice a nonblack creature.
Whenever you roll bezbarvá mana, put a 2/2 black Zombie creature token onto the battlefield.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 6 ks
Koupit: 

The Great Forest

(permalink)
80 Kč
Plane - Lorwyn
Each creature assigns combat damage equal to its toughness rather than its power.
Whenever you roll bezbarvá mana, creatures you control get +0/+2 and gain trample until end of turn.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 5 ks
Koupit: 

The Hippodrome

(permalink)
80 Kč
Plane - Segovia
All creatures get -5/-0.
Whenever you roll bezbarvá mana, you may destroy target creature if its power is 0 or less.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 9 ks
Koupit: 

The Maelstrom

(permalink)
120 Kč
Plane - Alara
When you planeswalk to The Maelstrom or at the beginning of your upkeep, you may reveal the top card of your library. If it's a permanent card, you may put it onto the battlefield. If you revealed a card but didn't put it onto the battlefield, put it on the bottom of your library.
Whenever you roll bezbarvá mana, return target permanent card from your graveyard to the battlefield.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 8 ks
Koupit: 

Turri Island

(permalink)
80 Kč
Plane - Ir
Creature spells cost (2) generické many less to cast.
Whenever you roll bezbarvá mana, reveal the top three cards of your library. Put all creature cards revealed this way into your hand and the rest into your graveyard.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 6 ks
Koupit: 

Undercity Reaches

(permalink)
80 Kč
Plane - Ravnica
Whenever a creature deals combat damage to a player, its controller may draw a card.
Whenever you roll bezbarvá mana, you have no maximum hand size for the rest of the game.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 7 ks
Koupit: 

Velis Vel

(permalink)
80 Kč
Plane - Lorwyn
Each creature gets +1/+1 for each other creature on the battlefield that shares at least one creature type with it. (For example, if two Elemental Shamans and an Elemental Spirit are on the battlefield, each gets +2/+2.)
Whenever you roll bezbarvá mana, target creature gains all creature types until end of turn.
Výrobce: Wizards of the Coast
Rok vydání
2009
 
 
Skladem: 4 ks
Koupit: